Sikringsskap

For å opprettholde et trygt elanlegg bør sikringsskapet ditt oppdateres med jevne mellomrom. Er du usikker på om ditt sikringsskap trenger en oppdatering? Ta kontakt med oss i dag. 

Hvorfor bør du bytte sikringsskap?

Selv om det ikke er lenge siden du installerte sikringsskapet, bør du være på vakt. Mange av oss har økt belastningen på det elektriske anlegget ved å installere elbil-ladere, smarte løsninger og andre teknologiske produkter som bare for et tiår siden ikke var aktuelle å ta i bruk.

Alle disse produktene bidrar til at forbruket og belastningen på det elektriske anlegget øker. Sikringsskapet må dermed oppdateres oftere, som et resultat av det økte forbruket. Selv sikringsskap på kun 10 til 20 år, er sjeldent dimensjonert for dagens forbruk.

Sikringsskapet rommer mer enn bare sikringer

Jordfeilautomater er enkle å betjene. De kan slåes av/på med en liten bryter. De har også en jordfeilbryter i hver automat, slik at om det oppstår en feil på den aktuelle kretsen, så er det kun den aktuelle sikringen som slår ut, og ikke hele anlegget. Vi anbefaler også å montere overspenningsvern. Dette kan beskytte elektronisk utstyr mot lynnedslag og overspenninger fra nettet. Strømmåleren fra netteier er også som regel montert i sikringsskapet.

Gamle og utdaterte sikringsskap er en av de største brannfellene i boligene våre. Mangelfull vedlikehold kan ofte føre til varmgang, og i noen tilfeller kan det dessverre starte en brann. Vi kan tilby utskifting av skrusikringer til jordfeilautomatsikringer, samt montering av overspenningsvern.

I de aller fleste sikringsskap kan det ettermonteres rehabiliteringsinnsats. Dette gjør at skapet blir tett, slik at det ikke er berøringsfare ved betjening av utstyr i sikringsskapet.

Alt arbeid som skal gjøres i sikringsskapet skal gjøres av godkjent elektriker.

Ta kontakt med oss i dag for et uforpliktende tilbud. 

Benytt skjemaet under eller ta kontakt med oss på mail eller telefon.