Ofte kan man enkelt oppgradere sitt eksisterende sikringsskap med nye innsatser

Har du fremdeles slike…? Da er det på tide med en oppdatering av sikringsskapet ditt.

Eldre sikringsskap kan være underdimensjonert i forhold til dagens behov. Vi sier ofte at sikringsskapet er boligens «hjerte». Et sikringsskap som er oppdatert, gir en trygg og sikker bolig.

Sikringsskapet rommer mer enn bare sikringer

Jordfeilautomater er enkle å betjene. De kan slåes av/på med en liten bryter. De har også en jordfeilbryter i hver automat, slik at om det oppstår en feil på den aktuelle kretsen, så er det kun den aktuelle sikringen som slår ut, og ikke hele anlegget. Vi anbefaler også å montere overspenningsvern. Dette kan beskytte elektronisk utstyr mot lynnedslag og overspenninger fra nettet. Strømmåleren fra netteier er også som regel montert i sikringsskapet.

Gamle og utdaterte sikringsskap er en av de største brannfellene i boligene våre. Mangelfull vedlikehold kan ofte føre til varmgang, og i noen tilfeller kan det dessverre starte en brann. Vi kan tilby utskifting av skrusikringer til jordfeilautomatsikringer, samt montering av overspenningsvern.

I de aller fleste sikringsskap kan det ettermonteres rehabiliteringsinnsats. Dette gjør at skapet blir tett, slik at det ikke er berøringsfare ved betjening av utstyr i sikringsskapet.

Alt arbeid som skal gjøres i sikringsskapet skal gjøres av godkjent elektriker.