Termografering

Et verdifullt verktøy

Termografering

Tåler din virksomhet en langvarig uforutsett strømstans?

Termografering er et verdifullt verktøy som gir masse informasjon i ett og samme bilde. Bildet gir indikasjoner på varmgang og skjevbelastning helt uten berøring eller større inngrep. På bakgrunn av funn med termografikamera kan man utføre et planlagt vedlikehold istedenfor et uforutsett hasteoppdrag som ofte blir langt mer kostbart.

”Vi i Service Elektrikeren har lang erfaring for å ivareta termografering av ditt elektriske anlegg og maskinpark. Vi har effektive verktøy og faglig dyktige og engasjerte kontrollører. Vi er garantister for god oppfølging før, under og etter kontrollen!

Vi termograferer alle typer elektriske anlegg og roterende maskiner, som f. eks. kjøle- og ventilasjonsanlegg. Vi utarbeider lettleste informative rapporter og går gjennom disse med våre oppdragsgivere etter endt kontroll. Termografering av elektriske anlegg er et perfekt supplement til din virksomhets internkontrollsystem.

Har du spørsmål?

 Eller ønsker du å bestille en av våre tjenester, så ta kontakt.