Spar strøm med energirådgivning

Har du tenkt på hvordan du eller din bedrift kan kutte deres strømutgifter? Dagens strømpriser tvinger oss alle til å tenke nytt om strøm - heldigvis kan vi kartlegge ditt forbruksmønster og komme med gode råd for hvordan du eller din bedrift kan gjøre tiltak som faktisk har effekt på strømregningen. 

Miljøbevisste kostnadskutt

De siste 2-3 årene har vi virkelig måttet forholde oss til strøm og strømpriser på en helt annen måte enn tidligere. Vi vet også at vi må forholde oss til de reelle trusslene av kilmaendringene. Vi må derfor i større grad enn tidligere tenke på hvordan vi kan gjøre gode valg for både lommeboka og miljøet. Hvordan går vi fram? 

For både enkeltpersoner og bedrifter er problemet ofte det samme - Hvor starter vi?
Som en ansvarlig elektrikerbedrift ønsker vi å være en del av løsningen på disse utfordringene! Nettopp derfor tilbyr vi både privatkunder og næringskunder nå en omfattende energirådgivning. Slik kan vi identifisere tiltakene som virkelig vil monne for deg eller din bedrift. 

Hva er egentlig energirådgivning?

Kartlegging

Første steg er at vi gjennomfører befaring hos deg eller din bedrift. Da vil vi avdekke hvor det er størst potensial for energireduksjon. Deretter vil våre rådgivere komme med konkrete forslag, og ta en grundig sjekk av fasilitetene for å sikre at alle potensielle tiltak blir kommunisert.

Tiltaksplan

Basert på kartleggingen utarbeides det en plan med konkrete tiltak tilpasset dine behov. Her legges det tydelig fram hva du kan forvente, så du kan ta gjennomtenkte valg for deg og din bedrift. Forslagene vil være ulike i størrelse, og vi kommer med en anbefaling på hva som bør prioriteres.

Tilbud

Basert på de foreslåtte tiltakene vil vi opprette et konkret tilbud. Her vil du få fremlagt alle kostnader, samt nedbetalingstid. Slik kan du enkelt se forventet energireduksjon, med en tydelig forklaring på når du kan forvente å ha spart inn din investering.

Energirådgivning

Reduserer energiforbruket

Det er ikke uvanlig at bedrifter hører til i eldre byggninger. Dersom din bedrift tilhører denne gruppen vil det sannsynligvis være mange tiltak som kan utføres for å nå bærekraftsmålene dine. Det handler om å finne ut hvor det er mest potensial for å kutte forbruk, på en lønnsom måte. Våre energirådgivere har lang erfaring med bedrifter, sameier og borettslag, og vet hvilke løsninger som sikrer best lønnsomhet.

Energieffektivisering er svaret

Skal man ta det grønne skiftet på alvor må flere bedrifter sette inn tiltak for å kutte i sine utslipp. Derfor har bærekraftsmål blitt viktige holdepunkter for bedriftene - nettopp fordi det synliggjør at man vil gjøre helhetlige endringer for hele samfunnet. Samtidig som energibesparende tiltak er miljøvennlige kan de også bidra til å drastisk kutte utgifter. Ved å øke energieffektiviteten vil du altså kunne få i både pose og sekk. Hos oss i Service Elektrikeren vil du møte erfarne rådgivere, som skreddersyr anbefalinger til ethvert enkeltprosjekt. Det er nemlig slik at ingen bedrifter er like. 

Kvalifiserer til støtte fra Enova

Vi trenger flere gode miljøtiltak for å motvirke klimaendringene, og det ønsker Enova å bidra til. Nettopp derfor er energirådgivning et av de mange tiltakene som Enova gir økonomisk støtte for. Du kan få inntil 5000 kroner i støtte når du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge de ulike energitiltakene som passer for deg og din bolig. 

Enova har også egne energitiltak for bedrifter. Se hvilke ordninger som gjelder på Enova sine nettsider.

Ta kontakt med oss angående energirådgivning

Ta kontakt med våre dyktige elektrikere for en uforpliktene prat om hva vi kan gjøre for deg eller din bedrift!