LED-armaturer

Nye LED-armaturer gir optimal energisparing. TCO-analyse på ulike prosjekter viser så langt en nedbetalingstid i snitt på 1,5 til 3 år. 

Gjennom RoHS-direktivet har det nå blitt forbudt å både produsere og importere konvensjonelle lystoffrør. RoHS fokuserer på å fase ut produkter som inneholder stoffer som er farlig for både mennesker og miljøet. Konvensjonelle lysstoffrør inneholder kvikksølv, som er grunnen til at de nå fases ut. 

Fordelen med armaturbytte

Ved å bytte til nye LED-armaturer får du ikke bare optimal energisparing - du får også mindre vedlikeholdsarbeid, i tillegg til besparelsen ved sjeldnere innkjøp. Utfasing av lysstoffrør vil også bidra til å forhindre at kvikksølv kommer ut på markedet. Vi har allerede gjennomført en rekke TCO-analyse på ulike prosjekter. De viser så langt en nedbetalingstid i snitt på 1,5 til 3 år. 

Vi har samlet en rekke artikler som innholder nyttig informasjon for deg som vurderer å gjennmføre et armaturbytte. 

Hva har det å si for dine bygg?

RoHS-direktivet påvirker nesten alle eksisterende bygg. Hele 80% av ulike bygg i EU bruker i dag lysrør. For å fase ut de tradisjonelle lysrørene har man tre valg. Man kan enten bytte ut kun lysrørene, bygge om armaturen eller skifte ut hele armaturen. 

Umiddelbart vil det kanskje høres best ut å kun bytte lysrørene, men dette vil ikke nødvendigvis være best i lengden. Denne løsningen vil heller ikke fungere i alle armaturer, da forkoblingen i tradisjonelle lysrørarmaturer ikke alltid harmonerer med LED-teknologi. 

Ombygging av armaturen anbefales i tilfeller hvor armaturen er en utpreget del av designet i bygget, eller hvor utskifting av armaturen vil være svært kostnadskrevende. Hva som er best for deg og ditt bygg vil være individuelt. Vi tar gjerne en befaring og rådgir deg etter dine behov.

LED-armaturer har en rekkefordeler

  • Levetid på 100 000 timer
  • 80% mindre energiforbruk
  • Full garanti på armaturen
  • Jevn og tilpasset belysning
  • Bedre lysutbytte

Ønsker du mer informasjon, kan du laste ned vår brosjyre. Vi har samlet praktisk informasjon og konkrete eksempler som viser hvor mye du kan spare ved armaturbytte. 

Vi tilbyr gratis befaring. Ta kontakt med oss.