Gjør boligen din trygg

Visste du at det er boligeier som til enhver tid er ansvarlig for at det elektriske anlegget oppfyller sikkerhetskravene? 

For mange kommer det som en stor overraskelse at det faktisk til enhver tid er eier, og ikke kontrollmyndigheter eller elektrikeren som står som ansvarlig for å påse at person- og brannsikkerheten i det elektriske anlegget er tilstrekkelig ivaretatt. 

Selv om man selv er ansvarlig så holder det likevel ikke å foreta undersøkelser av dine elektriske anlegg selv - det må nemlig utføres av kvalifiserte elektrikere i et autorisert elektrofirma gjennom en el-sjekk.

Hvor ofte bør du gjennomføre el-sjekk?

Vår generelle anbefaling er at du som boligeier får gjennomført en el-sjekk minst hvert 5. år. Gjennom en slik jevnlig kontroll av dine elektriske anlegg kan du til enhver tid være sikker på at boligen din er trygg. Dette er spesielt viktig dersom du har et eldre elektrisk anlegg. 

Samtidig er anledninger som oppussing, salg eller ny bolig gunstige tidspunkt for å få gjennomført en el-sjekk. Å kunne avdekke og utbedre feil tidlig i slike prosesser vil kunne spare deg for både tid og utgifter. 

Vi er ekperter på el-sjekk

Ønsker du at de som skal utføre arbeid med det elektriske hos deg har lang erfaring, effektive verktøy, faglig dyktige og engasjerte elektrikere? Da er Service Elektrikeren utvilsomt et riktig valg for deg! 

Det trenger ikke være vanskelig å spare strøm - vi hjelper deg gjerne!

På våre el-sjekker vil vi også få god kjennskap til dine elektriske behov og samtidig hvordan ditt strømforbruk arter seg. Derfor vil vi også være i en god posisjon til å vite hvordan du kan ta enkle grep for å spare penger på strøm. Disse grepene kan være alt fra små endringer i hverdagen, til mer besparende tiltak som å sette inn styringssystemer for lys og varme i boligen. 

Det er viktig å ha med seg at installeringen av styringssystemer i boligen vil virkelig kunne kutte utgiftene, spesielt de som er tilknyttet oppvarming, samtidig som de vil kunne øke verdien på din bolig. 

Trenger du el-sjekk eller annen hjelp med det elektriske? Fyll ut skjema under for å komme i kontakt med våre dyktige elektrikere: