Har du en trygg bolig?

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) pålegger eier og bruker av elektriske anlegg å påse at person og brannsikkerheten i anlegget er ivaretatt. Mange tror dessverre at dette ansvaret påhviler kontrollmyndigheter eller elektrikeren.

Ved oppussing, salg eller nylig kjøp av bolig kan være gunstige tidspunkt for en el-sjekk. Avdekking av feil og mangler tidlig i slike sammenhenger kan spare deg for unødige utbedringskostnader.

For privatpersoner anbefales en Elsjekk eller et ettersyn av det elektriske anlegget utført av autorisert elektrofirma minimum hvert 5. år. Dette er spesielt viktig på eldre elektriske anlegg.

«Vi i Service Elektrikeren har lang erfaring for å ivareta og kontrollere den elektriske installasjonen i din bolig. Vi har effektive verktøy, allsidig erfaring og faglig dyktige og engasjerte kontrollører. Vi er garantister for god oppfølging før, under og etter kontrollen!»

Mange blir derfor overrasket når det lokale el-tilsyn har avlagt et stikkontrollbasert tilsyn. Avviksrapporten de oversender er ofte lange og kostbare å utbedre. Regelmessig el-sjekk og verifikasjon av det elektriske anlegget kan spare deg for store uforutsette utgifter.

«Dette hjelper vi deg med!»

ENØK

Kontrollrunden vil vi også kunne danne grunnlag for å komme med forslag til energiøkonomiserende tiltak. Dette kan være valg av riktig styring av belysning med energibesparende lyskilder, og styring av varmekilder, som vil kunne bidra til en høyere energiklasse, og et mer attraktivt utleie- eller salgsobjekt.

«Vi utfører rådgivning og befaring, og kan gi eksakt pris for vårt produkt.»