Våre tjenester, næringskunder:

Installasjoner generelt

Vi utfører og leverer produkter og tjenester knyttet til elektriske installasjoner i både offentlig og privat sektor, og har kompetanse både på svakstrøms- og sterkstrømsanlegg. Vi har lang erfaring med ulike og varierende prosjekter. Vårt fokus er i stor grad rettet mot service og vedlikehold. Vi er opptatt av at deres bedrift til enhver tid har de beste løsningene.

Elbil lader Trenger firmabilen lading utenfor kontoret?

Vi kan levere alle godkjente elbilladere som måtte ønskes. Uavhengig av hvilken elbil, og hvor mye strøm det er tilgjengelig, er det alltid bedre å montere lader kontra standard stikkontakt.

HMS Internkontroll ElektroHar din virksomhet internkontrollrutinene for elektro i orden?

Krav til internkontroll gjelder for alle virksomheter, og det stilles krav til dokumentasjon og rutinemessige kartlegging av farer og risikoer knyttet til virksomhetens daglige drift.

Instruert personellTilgang strømtavler. Har deres driftspersonell en sikker arbeidsplass?

En instruert person skal være i stand til å oppfatte risiko, og til å unngå fare ved enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver, i et forsøk på å opprettholde nødvendig drift inntil fagpersoner kommer til stedet for å avdekke eventuelle feil og rette opp i denne / disse.

NødlysanleggHar du kontroll på nødlysene i ditt bygg?

Nødlysanlegg er blant de viktigste sikkerhetselementene i et bygg, og gir brukerne av bygget nødvendig informasjon om nærmeste rømningsvei, og sikrer effektiv evakuering i en nød-situasjon. 

BrannvarslingHar du den lovpålagte årskontrollen på brannvarslingsanlegget ivaretatt?

Brannvarslingsanlegget er blant de viktigste sikkerhetselementene i et bygg, og styrer ofte viktige sikkerhetsfunksjoner i et bygg. Dette kan være branndørlukkere, røykluker og talevarsling for effektiv evakuering.

TermografiTåler din virksomhet en langvarig uforutsett strømstans?

Termografering gir indikasjoner på varmgang og skjevbelastning helt uten berøring eller større inngrep. På bakgrunn av funn kan man utføre planlagt vedlikehold, istedenfor et uforutsett hasteoppdrag, som ofte blir langt mer kostbart.

 Strukturerte spredenettTele / data / fiber.

Med autorisasjon for Ekom-nett, er vi en sikker leverandør innen strukturerte kablingssystemer for tele og data for næringsbygg.

 EnergiøkonomiseringEnøk

Vi tilbyr gjennomgang av deres elektriske anlegg, og foreslår enøktiltak tilpasset din bedrift. Vi leverer alt fra enkel lys- / varmestyring til mer komplekse SD-anlegg. Overgang fra standard lys armaturer, til ny LED teknologi.

24-timers vakttelefonNår som helst kan det være behov for elektriker
Vi skal kunne stille på kort varsel, også ved en eventuell utrykning.

 

Grønn elektrikerHolder din bedrift til i sentrum?

Vi har oppmøtekontor ved Torgallmenningen, og kommer ut til sentrumsnærliggende bedrifter på el-sparkehjul- en grønnere profil. Her kan bedriften din spare både parkeringsgebyr og oppmøte tid.
Samt å bidra til mindre utslipp.

Grønn Elektriker