Om Service Elektrikeren

Service Elektrikeren AS ble etablert i 1993 for å ivareta private og bedrifters behov for en rask, servicevennlig og seriøs elektriker. Vi er tilknyttet ElteraGruppen, med sitt faglig sterke miljø. Service Elektrikeren AS legger stor vekt på nærhet til sine kunder. Vi har ingen stor og tung organisasjon.

Hos oss er beslutningsveien kort, og en personlig service en selvfølge.

Vår bedrift leverer alle typer tjenester som du forventer å finne hos en profesjonell installasjonsbedrift. Vi har også autorisasjon på Ekomnett, med kompetanse på strukturerte data- og fibernettverk. Vi gir våre kunder det beste når det gjelder sikkerhet og kvalitet på utført arbeid.

Hverdagen hos Service Elektrikeren

Installasjoner generelt

Vi utfører og leverer produkter og tjenester knyttet til elektriske installasjoner i både offentlig og privat sektor, og har kompetanse både på svakstrøms- og sterkstrømsanlegg. Vi har lang erfaring med ulike og varierende prosjekter. Vårt fokus er i stor grad rettet mot service og vedlikehold. Vi er opptatt av at deres bedrift til enhver tid har de beste løsningene.

Ladeboks


Fra 2022 ble ladeboks et krav når du oppretter et nytt ladepunkt for regelmessig lading av bilen din.

Vi kan levere alle godkjente elbilladere som måtte ønskes. Uavhengig av hvilken elbil, og hvor mye strøm det er tilgjengelig, er det alltid bedre å montere lader kontra standard stikkontakt.

HMS Internkontroll Elektro 

– Har din virksomhet internkontrollrutinene for elektro i orden?
Krav til internkontroll gjelder for alle virksomheter, og det stilles krav til dokumentasjon og rutinemessige kartlegging av farer og risikoer knyttet til virksomhetens daglige drift.

Alle virksomheter i Norge er forpliktet til å utføre internkontroll, som blant annet inkluderer kontroll av det elektriske anlegget. Dette er et av våre spesialfelt, inkludert risikovurdering og forslag til utbedring av det elektriske anlegget.

Nødlysanlegg – Har du kontroll på nødlysene i ditt bygg?
Nødlysanlegg er blant de viktigste sikkerhetselementene i et bygg, og gir brukerne av bygget nødvendig informasjon om nærmeste rømningsvei, og sikrer effektiv evakuering i en nød-situasjon. 

Brannvarsling – Har du den lovpålagte årskontrollen på brannvarslingsanlegget ivaretatt?
Brannvarslingsanlegget er blant de viktigste sikkerhetselementene i et bygg, og styrer ofte viktige sikkerhetsfunksjoner i et bygg. Dette kan være branndørlukkere, røykluker og talevarsling for effektiv evakuering.

Termografi – Tåler din virksomhet en langvarig uforutsett strømstans?
Termografering gir indikasjoner på varmgang og skjevbelastning helt uten berøring eller større inngrep. På bakgrunn av funn kan man utføre planlagt vedlikehold, istedenfor et uforutsett hasteoppdrag, som ofte blir langt mer kostbart.

Strukturerte spredenett – Tele / data / fiber.
Med autorisasjon for Ekom-nett, er vi en sikker leverandør innen strukturerte kablingssystemer for tele og data for næringsbygg.

Energiøkonomisering – Enøk
Vi tilbyr gjennomgang av deres elektriske anlegg, og foreslår enøktiltak tilpasset din bedrift. Vi leverer alt fra enkel lys- / varmestyring til mer komplekse SD-anlegg. Overgang fra standard lys armaturer, til ny LED teknologi.

24-timers vakttelefon–Når som helst kan det være behov for elektriker. Vi skal kunne stille på kort varsel, også ved en eventuell utrykning.

Vi er ekstra opptatt av:

Å ha de mest fornøyde kundene

Å være oppdaterte på ny teknologi og muligheter

Å ha dyktige fagfolk på huset innen de fleste typer installasjoner (lyd, lys, teknikk, design, styring, data osv.)

Å bygge og opprettholde et stort nettverk av seriøse samarbeidspartnere, leverandører osv.

Vi hjelper deg gjerne!

Vi tar på oss alle typer oppdrag, små som store, både i privatmarkedet og for bedrifter. I mange tilfeller kan vi tilby gratis befaring før vi gir deg et konkurransedyktig tilbud.