Send oss en forespørsel

Våre tjenester

Installasjoner generelt – Vi utfører og leverer produkter og tjenester knyttet til elektriske installasjoner i både offentlig og privat sektor, og har kompetanse både på svakstrøm og sterkstrømsanlegg. Vi har lang erfaring med ulike og varierende prosjekter. Vårt fokus er i stor grad rettet mot service og vedlikehold. Vi er opptatt av at deres bedrift til enhver tid har de beste løsningene.

HMS Internkontroll Elektro – Har din virksomhet internkontrollrutinene for elektro i orden?Krav til internkontroll gjelder for alle virksomheter, og det stilles krav til dokumentasjon og rutinemessige kartlegging av farer og risikoer knyttet til virksomhetens daglige drift.

Instruert personell – Tilgang strømtavler. Har deres driftspersonell en sikker arbeidsplass? En instruert person skal være i stand til å oppfatte risiko, og til å unngå fare ved enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver, i et forsøk på å opprettholde nødvendig drift inntil fagpersoner kommer til stedet for å avdekke eventuelle feil og rette opp i denne / disse.

Nødlysanlegg – Har du kontroll på nødlysene i ditt bygg?
Nødlysanlegg er blant de viktigste sikkerhetselementene i et bygg, og gir brukerne av bygget nødvendig informasjon om nærmeste rømningsvei, og sikrer effektiv evakuering i en nød-situasjon.

Brannvarsling – Har du den lovpålagte årskontrollen på brannvarslingsanlegget ivaretatt?Brannvarslingsanlegget er blant de viktigste sikkerhetselementene i et bygg, og styrer ofte viktige sikkerhetsfunksjoner i et bygg. Dette kan være branndørlukkere, røykluker og tale-varsling for effektiv evakuering.

Termografi – Tåler din virksomhet en langvarig uforutsett strømstans?
Termografering gir indikasjoner på varmgang og skjevbelastning helt uten berøring eller større inngrep. På bakgrunn av funn kan man utføre planlagt vedlikehold, istedenfor et uforutsett hasteoppdrag, som ofte blir langt mer kostbart.

Strukturerte spredenett – Tele / data / fiber.
Med autorisasjon for Ekom-nett, er vi en sikker leverandør innen strukturerte kablingssystemer for tele og data for næringsbygg.

Energiøkonomisering – Enøk
Vi tilbyr gjennomgang av deres elektriske anlegg, og foreslår enøktiltak tilpasset din bedrift. Vi leverer alt fra enkel lys- / varmestyring til mer komplekse SD-anlegg.