Borettslag / boligsameie

Vi i Service Elektrikeren har lang erfaring for å ivareta ditt borettslag eller boligsameies internkontroll, vi utfører rådgivning og befaring.

Har ditt borettslag eller boligsameie den lovpålagte internkontrollen i orden?

Lov om internkontroll gjelder for alle virksomheter, uansett størrelse. Borettslag og boligsameier er definert som virksomhet og faller derav inn under kravet om etablert internkontroll. Styret personlig er juridisk ansvarlig for at internkontroll etableres. Dette innebærer et betydelig ansvar som kan være lurt å tenke igjennom. Internkontroll er et sammensatt system og inneholder flere moduler, deriblant elektro. Internkontroll handler om kontinuerlig å kartlegge farer og risikoer knyttet til ditt borettslag eller boligsameies daglige drift. En slik kontinuerlig kartlegging skal ifølge loven dokumenteres skriftlig, og regelmessig kontroll av det elektriske anlegget foretatt av registrert elektroinstallatør hjemles her. En fungerende egenkontroll av det elektriske anlegget skal suppleres med en fagkyndig kontroll.

Elbil lading

Borettslag og sameier er underlagt forskrift om internkontroll, og skal derfor ha etablert rutiner for kontroll av all elektrisk installasjon i fellesareal og -områder. Eies ladepunktet av den enkelte beboer, er denne ansvarlig for sikkerheten til enhver tid. Styret er likevel ansvarlig for trygghet i fellesområder. Det skal derfor etableres ukentlig visuell sjekk av ladesystem og ladekontakter som borettslaget/sameiet selv eier eller har ansvaret for. Dette kan for eksempel utføres av driftspersonell i forbindelse med vernerunde. Loven sier også at det SKAL gjennomføres årlig kontroll av ladeanlegg, som er allment tilgjengelig for hvem som helst, av en Installatør/ kompetent elvirksomhet.

«Vi i Service Elektrikeren har lang erfaring for å ivareta ditt borettslag eller boligsameies internkontroll, vi utfører rådgivning og befaring, og kan gi eksakt pris for vårt produkt. Vi har effektive verktøy, lettleste rapporter, allsidig erfaring og faglig dyktige og engasjerte kontrollører. Vi er garantister for god oppfølging før, under og etter kontrollen! –Og vi ringer tilbake ved neste kontrollintervall.»

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Vi hjelper deg gjerne!

Vi leverer alle typer tjenester som du forventer å finne hos en profesjonell innstallasjonsbedrift. Og gir våre kunder det beste når det gjelder sikkerhet og kvalitet på utført arbeid.