Send oss en forespørsel

Borettslag og boligsameie

Har ditt borettslag eller boligsameie den lovpålagte internkontrollen i orden?

Lov om internkontroll gjelder for alle virksomheter, uansett størrelse. Borettslag og boligsameier er definert som virksomhet og faller derav inn under kravet om etablert internkontroll. Styret personlig er juridisk ansvarlig for at internkontroll etableres. Dette innebærer et betydelig ansvar som kan være lurt å tenke i gjennom. Internkontroll er et sammensatt system og inneholder flere moduler, deriblant elektro.
«Vi i Service Elektrikeren har lang erfaring for å ivareta ditt borettslag eller boligsameiets internkontroll. Vi har effektive verktøy, allsidig erfaring og faglig dyktige og engasjerte kontrollører. Vi er garantister for god oppfølging før, under og etter kontrollen! – Og vi ringer tilbake ved neste kontrollintervall.»
Internkontroll handler om kontinuerlig å kartlegge farer og risikoer knyttet til ditt borettslag eller boligsameiets daglige drift. En slik kontinuerlig kartlegging skal i følge loven dokumenteres skriftlig, og regelmessig kontroll av det elektriske anlegget foretatt av registrert elektroinstallatør hjemles her. En fungerende egenkontroll av det elektriske anlegget skal suppleres med en fagkyndig kontroll.

«Dette hjelper vi deg med!»

Loven stiller krav til at slik kartlegging skal skje rutinemessig. Frekvens skal settes etter en risikovurdering som tar høyde for tilstand, slitasje, brukstype, tilgjengelighet med mer. En slik
risikovurdering og frekvens utarbeides i tett samråd med våre oppdragsgivere. Dersom ditt borettslag eller boligsameie sysselsetter stillinger av noe art, er styrets ansvar også gjeldende som arbeidsgiver. Arbeidsgiver har ansvaret for at et fungerende internkontrollsystem er etablert i enhver virksomhet, også i borettslag og boligsameier. Systemet skal verifiseres gjennom årlig revisjon der systemet gjennomgås og tilpasses endringer i virksomheten. Dersom det er ønskelig kan vi avhjelpe med etablering av fullstendig HMS system for ditt borettslag eller boligsameie. Vårt verktøy er nettbasert, og er derav svært fleksibelt og lett tilgjengelig for tilpasninger.

ENØK

Kontrollrunden vil vi også kunne danne grunnlag for å komme med forslag til energiøkonomiserende tiltak. Dette kan være valg av riktig styring av belysning med energibesparende lyskilder, og styring av varmekilder, som vil kunne bidra til en høyere energiklasse, og et mer attraktivt utleie- eller salgsobjekt.
«Vi utfører rådgivning og befaring, og kan gi eksakt pris for vårt produkt. Vi lager lettleste rapporter med bilder, som gir alle involverte lett forståelig informasjon.»

Ta gjerne kontakt for utfyllende informasjon om el-sikkerhet, internkontroll og referanser.