Elbil ladere for borettslag og sameier

Elbil lading

Borettslag og sameier er underlagt forskrift om internkontroll, og skal derfor ha etablert rutiner for kontroll av all elektrisk installasjon i fellesareal og -områder. Eies ladepunktet av den enkelte beboer, er denne ansvarlig for sikkerheten til enhver tid. Styret er likevel ansvarlig for trygghet i fellesområder. Det skal derfor etableres ukentlig visuell sjekk av ladesystem og ladekontakter som borettslaget/sameiet selv eier eller har ansvaret for. Dette kan for eksempel utføres av driftspersonell i forbindelse med vernerunde. Loven sier også at det SKAL gjennomføres årlig kontroll av ladeanlegg, som er allment tilgjengelig for hvem som helst, av en Installatør/ kompetent elvirksomhet.

«Vi i Service Elektrikeren har lang erfaring for å ivareta ditt borettslag eller boligsameies internkontroll, vi utfører rådgivning og befaring, og kan gi eksakt pris for vårt produkt. Vi har effektive verktøy, lettleste rapporter, allsidig erfaring og faglig dyktige og engasjerte kontrollører. Vi er garantister for god oppfølging før, under og etter kontrollen! –Og vi ringer tilbake ved neste kontrollintervall.»

Ikke nøl med å ta kontakt med oss!