Åpenhet og transperens

Vi hos Service Elektrikeren er opptatt av åpenhet, transparens og at våre etiske retningslinjer kommuniseres tydelig – ikke bare internt, men også til våre leverandører og samarbeidspartnere. 

Service Elektrikeren er en del av ElteraGruppen og sammen forventer vi at alle våre leverandører og samarbeidspartnere overholder lignende prinsipper som de beskrevet i våre etiske retningslinjer. Forventningene våre til leverandørene og samarbeidspartneren, reguleres i den relevante kontrakten. 

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger for å identifisere, forebygge, redusere og redegjøre for hvordan vi håndterer risiko for menneskerettighetsbrudd i vår virksomhet og vår verdikjede